Ausl 6, dohoda o praxi studentů a absolventů

Ausl 6, dohoda o praxi studentů a absolventů
Ausl 6, dohoda o praxi studentů a absolventů
Anonim

Studenti a mladí absolventi Univerzity v Palermu budou moci absolvovat školicí stáž na Ausl 6, a to jak v administrativních kancelářích, tak ve zdravotnických a vědeckých zařízeních. Bude to možné díky dohodě, kterou loni 7. března ve Steri podepsali rektor Giuseppe Silvestri a administrativní ředitel Ausl 6 Vincenzo Barone. Nová důležitá příležitost dozvědět se o světě práce, která se přidává k těm, které již univerzita nabízí prostřednictvím dohod s veřejnými orgány a soukromými společnostmi. „Tato rámcová dohoda – řekl Silvestri – je dalším krokem v politice konvergence se všemi tématy, kterými se v této oblasti zabýváme. Je dobře, že pro naše mladé lidi vznikají užitečné vzdělávací projekty, aby stáž byla skutečně kvalifikační zkušeností“. Během jednání bylo doufáno, že dohoda bude rozšířena na studenty specializovaných škol, zatímco prezident studijního oboru Biologické vědy Renza Vento dodal, že díky dohodě budou moci studenti kurzu navštěvovat nemocnici Ingrassia, jak výslovně požadovali. „Jsme připraveni rozšířit dohodu na decentralizované struktury – řekl Vincenzo Barone – s cílem usnadnit studentům přijíždějící z provincie.“

Populární téma