Mladí lidé a věda 2014: výzva k podávání přihlášek pro italské studenty

Mladí lidé a věda 2014: výzva k podávání přihlášek pro italské studenty
Mladí lidé a věda 2014: výzva k podávání přihlášek pro italské studenty
Anonim

Fast organizuje italský výběr soutěže s názvem „ Mladí lidé a věda 2014 “, kterou požaduje Evropská komise, Rada a Parlament v rámci soutěže Soutěž Evropské unie pro mladé vědce, vyhrazená pro italské studenty ve skupinách maximálně 3 nebo jednotlivci, starší 14 let 1. září a mladší 21 let 30. září v roce, ve kterém se koná, kteří navštěvují 2. stupeň středních škol nebo 1. ročník univerzity v Itálii. Na účast je čas do 28. února

Po 4. dubnu budou vyhlášeny finalistické projekty a od 2. do 5. května proběhne výstava finalistických projektů, mezi nimiž budou vybráni vítězové cen. Chcete-li se zúčastnit, musíte provést originální a inovativní studie nebo projekty v jakékoli vědecké oblasti, například: voda, vědy o Zemi, chemie, fyzika, matematika, medicína, zdraví, biologické vědy, vědy o životním prostředí, energetika (se zvláštním ohledem na obnovitelné zdroje a vodíkové technologie), informační technologie.

Psaný text nesmí přesáhnout 10 stran a musí být doplněn o maximálně dalších 10 stran jakékoli grafiky, fotografií, ilustrací. Shrnutí v angličtině je povinné. Přihlášku je nutné odeslat do 28. února do 17:00 hod. Výběr finalistických projektů probíhá v Miláně, ve Fast kongresovém centru, od 2. do 5. května 2014. Projekty budou hodnoceny s pečlivými hodnotícími kritérii a znát pravidla pro psaní dobrého projektu najdete na příslušné stránce.

Populární téma