Evropský parlament nabízí stáže a studijní pobyty

Evropský parlament nabízí stáže a studijní pobyty
Evropský parlament nabízí stáže a studijní pobyty
Anonim

Evropský parlament nabízí různé druhy stáží na svém generálním sekretariátu s cílem přispět k odborné přípravě mladých občanů a jejich znalostem o fungování instituce

Existují placené stáže v délce 5 měsíců, které jsou: Robert Schumanstipendia, obecná varianta (hlavně ekonomie, právo, politologie atd.) a 2 Robert Schuman stipendia, možnost žurnalistiky. Uzávěrka přihlášek je 15. května

Neplacené školicí stáže, které trvají 1 až 4 měsíce, nabízejí mladým lidem příležitost prožít zkušenost, která doplňuje jejich studium na univerzitě nebo ve vzdělávacím institutu. Termín pro odeslání přihlášky je 1. června

K dispozici jsou také placené stáže pro osoby se zdravotním postižením, překladatelské stáže pro držitele vysokoškolského vzdělání, překladatelské stáže a studijní pobyty, více informací naleznete na příslušné stránce

Žádat mohou osoby s určitými obecnými požadavky: občanství členského státu EU nebo kandidátské země na členství v Evropské unii, starší 18 let; důkladná znalost úředního jazyka EU a neabsolvování placené stáže nebo placeného zaměstnání po dobu delší než čtyři po sobě jdoucí týdny v evropské instituci.

Populární téma